รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และ ปริมณฑล

บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัดมีความประสงค์รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และ ปริมณฑล ขนาดตั้งแต่ 15-25 ไร่ เอกสารที่ต้องใช้คือ 1.ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอขายที่ชัดเจน 2.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 3.จำนวนเนื้อที่ดินที่จะเสนอขาย 4.ราคาที่เสนอขายที่ดิน 5.แผนที่จาก Google map พร้อมตีกรอบขอบเขตที่ดิน ที่ท่านจะเสนอขายมาให้ชัดเจน ท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ โทร 02-157-2126 , 098-195-6597 (ติดต่อแผนกที่ดิน)

รับสมัคร **ผู้รับเหมา** ด่วน ! เพื่อขยายงาน

เนื่องจาก บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทางบริษัทจึงประกาศ รับสมัคร  **ผู้รับเหมา** ด่วน ! เพื่อขยายงาน งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา-สุขาภิบาล ท่านใดสนใจ ติดต่อเบอร์ 02-157-2126 ต่อ1403 (ติดต่อแผนกวิศวกร)