ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )
ความสุข.....ที่มากกว่าราคา
ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )
Pay Less More Happiness
ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )
ความสุข.....ที่มากกว่าราคา
ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )
Pay Less More Happiness


โครงการ ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )

โครงการ ภูริ ( วงแหวน - รังสิต )

เราพร้อมสร้างสรรค์ผืนดินที่เป็นรากฐาน ของการเกิดพื้นที่แห่งการเติบโต เกิดชีวิต เกิดความสุข เกิดรอยยิ้มของการได้อยู่ร่วมกัน ตอบทุกนิยามใหม่ๆ กับคำจำกัดความของคำว่า “บ้าน”

แนวคิดโครงการ

บ้านสไตล์ไทย NEO SIAMจากแรงบันดาลใจความเป็นไทยสมัยใหม่ ที่รวมความอุดสมบูรณ์ของ “พื้นดิน ทุ่งนา ยุ้งข้าว รวมไปถึงผนังก่ออิฐ” ทำให้ย้อนรำลึก ถึงอดีต ที่อบอุ่นและเสน่ห์ ประกอบกับมีสถาปัตยกรรมของความเป็นไทยสีส้มของอิฐ อาคารโบราณ ที่ดูสูงโปร่ง ร่มเย็น และสิ่งปลูกสร้างที่งดงาม สะดุดตา มีเสน่ห์ในแบบ “ไทย โมเดิร์น” เหมาะกับการอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี.. ความสุขในแบบ Pay Less More Happiness ความสุขที่มากกว่าราคา

ข้อมูลโครงการ

พื้นที่โครงการ 24  ไร่   จำนวน 274  แปลง ประเภทที่อยู่อาศัย Town Home

House Type

Facility

Security Guard

Access Card

Co-working Space

Garden

Playground

Free WiFi

Club House

Fitness

Jogging Track

LED

Gallery

PURI ESTATE

“Pay Less More Happiness ความสุข…ที่มากกว่าราคา”

PURI ESTATE

“Pay Less More Happiness ความสุข…ที่มากกว่าราคา”

Map

แผนที่

ที่ตั้งโครงการ

การเดินทางที่สะดวกสบาย กับเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงได้ทั้งในเมือง และเดินทางออกนอกเมือง

อาทิ ถนนรังสิต – นครนายก, ถนนคลองหลวง, ถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันออก, ถนนธัญบุรี

mall

ห้างสรรพสินค้า / ตลาด

ตลาดนัดสะพานชมพู
5 นาที
U City Avenue
5 นาที
บิ๊กซี คลอง 6
12 นาที
ดูโฮม รังสิต
13 นาที
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
30 นาที
library

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 นาที
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
20 นาที
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
20 นาที
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
25 นาที
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 นาที
โรงเรียนอุดมพัฒนา
3 นาที
โรงเรียนนานาชาติสยาม
20 นาที
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
20 นาที
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รังสิต)
20 นาที
hospital (2)

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลธัญบุรีเพียง
10 นาที
โรงพยาบาลคลองหลวง
9 นาที

Contact

ติดต่อสอบถาม